Dragi volonteri na snazi je ZABRANA POSJETA u domovima za djecu zbog prevencije mogućeg širenja COVID-19, pa Vas molimo da se strpite naredne dane i poštujete preporuku. Čim se promjeni naputak obavijestit ćemo Vas. Čuvajmo našu djecu i jedni druge.

 

 

TKO SUN VOLONTERI?

ImageVolonter može biti svaki pojedinac koji pruža usluge drugoj osobi ili za dobrobit druge osobe, dobrovoljno i bez naknade. Volonter mora imati najmanje 15 godina, a u slučaju da se radi o maloljetnoj osobi, potrebna je pisana suglasnost roditelja. Maloljetni volonteri smiju volontirati isključivo u aktivnostima primjerenima njihovoj dobi, tjelesnom, psihičkom i moralnom stupnju razvoja i vještinama koje ne predstavljaju rizik za njihovo zdravlje, razvoj i školski uspjeh.

Želja nam je da naši volonteri radosno i s odgovornošću dolaze na susrete s našom djecom u dogovoreno vrijeme.

Ukoliko ste spremni redovito volontirati kontinuirano u periodu od minimalno 6 mjeseci, javite nam se na mail psiholog.maestral@gmail.com.

 

 

UGOVOR O VOLONTIRANJU

Image

Zaključuje se u pisanom obliku, a njime se ugovaraju međusobna prava, obaveze i specifičnosti potrebe za pojedinačnu volontersku aktivnost ili pružanje pojedine volonterske usluge. Ugovor nije pravno važeći nego moralno obvezujući te ga bilo koja strana može jednostrano raskinuti u bilo koje vrijeme, uz obavezu da o tome obavijesti drugu stranu.

AKTIVNOSTI VOLONTERA SU:

Image

 Pomoć u učenju djeci školskog uzrasta

 Sudjelovanje u provedbi slobodnih aktivnosti s djecom školskog uzrasta

 Organiziranje radionica, sportskih aktivnosti

 Individualni rad s djecom

VOLONTIRANJE PO KORACIMA

Image

 Po dolasku u ustanovu potrebno je javiti se dežurnom odgajatelju na odjelu

 Dogovoriti se s odgajateljem koje će se aktivnosti raditi taj dan, okvirno vrijeme rada i prostor

 Tijekom učenja, volonter se po potrebi može javiti odgajatelju za bilo kakvo pitanje problem ili sl.

 Nakon rada s djecom potrebno je javiti se odgajatelju, prokomentirati rad i evidentirati odlazak

 Za sve upite volonteri se mogu javiti koordinatoru volontera i matičnom odgajatelju

VOLONTERI RADE NA JEDNOM OD DVA ODJELA

Image

Volonteri rade na jednom od dva odjela: odjel djece od 0 do 7 godine starosti i školski odjel, na točno definiranoj poziciji i prema dobivenom opisu posla. Rade uz podršku i nadzor zaposlenog osoblja, prema njihovim uputama. Boravak volontera s djecom uzrasta do 10 godina izvan prostora doma dopušten je isključivo zajedno s odgajateljem. Boravak volontera s djecom uzrasta od 10 do 18 godina izvan prostora doma dopušten je isključivo uz prethodni dogovor sa djetetovim matičnim odgajateljem ili članovima stručnog tima Doma.

 

VOLONTIRANJE S DJECOM ZABRANJENO JE:

Image

 Osobama kojima traje sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja ili obveznog liječenja od ovisnosti ili zabrane obavljanja zvanja koje je u vezi s djelatnostima volontiranja

 Osobama pravomoćno osuđenima za kazneno djelo te kojima je izrečena prekršajna kaznenopravna sankcija

NAPOMENA:

Obavezno je poštovati povjerljivost informacija o organizaciji, korisnicima i drugim volonterima. Strogo je zabranjeno fotografiranje korisnika doma i dijeljenje njihovih fotografija na društvenim mrežama!