Službeni dokumenti doma dostupni su na uvid. Dokumenti se ne smiju koristiti ni u kakve druge svrhe osim informativne. Svi dokumenti su vlasništvo Doma