Image

POLUDNEVNI BORAVAK U DOMU I ŠKOLI

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“157/13) poludnevni i cjelodnevni boravak usluge su skrbi u lokalnoj zajednici i smatraju se izvaninstitucijskim uslugama. Poludnevni boravak za djecu školskog uzrasta provodi više od 25 godina se u Domu za djecu Maestral u Splitu, uključujući i Podružnicu Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću. Pokazatelji uspješnosti su školske ocjene, povratne informacije (zadovoljstvo) djece i roditelja, informacije od djelatnika CZSS, učitelja, nastavnika, profesora i stručnih suradnika škola. Govore u prilog učinkovitosti poludnevnog boravka kao potrebi za podizanjem kvalitete ove usluge. Prednost programa je to što omogućuje pravodobno interveniranje u svakom pojedinom slučaju i pružanje kontinuirane stručne pomoći djetetu i njegovoj obitelji u prevladavanju poteškoća, a bez izdvajanja djeteta iz njegovog socijalnog okruženja.

Više
Image

SAVJETOVANJE I POMAGANJE PRIMARNIM ILI UDOMITELJSKIM OBITELJIMA, DJECI I MLADIMA NAKON IZLASKA IZ SKRBI I DJECI SMJEŠTENOJ U UDOMITELJSKIM I POSVOJITELJSKIM OBITELJIMA

Usluga savjetovanja i pomaganja pruža se u Obiteljskom savjetovalištu i putem Mobilnog tima. Stručni djelatnici koji rade na pružanju ove usluge su psihologinja i socijalna radnica. Savjetovanje je oblik pomoći koja omogućava ljudima da unesu promijene u svoje osjećaje, misli i ponašanja te da žive kvalitetnije, bolje, zdravije, sretnije i zadovoljnije. Podrazumijeva pomoć, podršku, savjet, informacije i edukaciju obiteljima i pojedincima. Važno je za naglasiti kako se savjetovanje ne koristi samo u slučajevima kada je obitelj u krizi, riziku ili problemu, već i kad obitelj želi rasti i podići kvalitetu svog života, a sve uz pomoć stručnjaka i zagarantiranu anonimnost.

Više
Image

RADIONICE ZA RODITELJE

Imamo višegodišnje iskustvo u provođenju savjetodavnih suportivnih radionica za roditelje korisnika. Motivirani osobnim iskustvom kako se veliki broj djece upravo vraća u svoje biološke obitelji, kako su im roditeljske vještine smanjene te kako su u puno prilika kontakti između djece i roditelja prepuni nesnalaženja, nekompetentnosti, manjka osnovnih roditeljskih vještina želja nam je osnažiti roditelje u tom smislu.

Više
Image

MALI VELIKI VRTIĆ

Uzimajući u obzir posljedice koje boravak u instituciji (makar na „samo“ nekoliko mjeseci) ostavlja na cjelokupni razvoj djeteta, neminovno se nameće zaključak da proces deinstitucionalizacije nužno treba uključivati i djelotvorne programe koji će biti usmjereni na pomaganje roditeljima u obavljanju njihove roditeljske uloge kako ne bi došlo do izdvajanja djece, jer jednom kada dijete „uđe u dom“ vrijeme koje je potrebno da se ponovo smjesti u obitelj (vlastitu ili zamjensku) traje više mjeseci, nekad i godina.

Više
Image

MAJKA I DIJETE- program skrbi i podrške trudnicama i roditelju s djecom do prve godine starosti

Za djecu u najranijoj životnoj dobi izuzetno je važno osigurati skrb na način da se manji broj osoba kontinuirano brine za dijete. Naime, da bi se dijete razvilo u zdravo ljudsko biće, mora u najranijim godinama razvoja razviti odnos privrženosti sa odraslom osobom koja je brižna i zaštitnička i koja pruža povjerenje i sigurnost sustavnim zadovoljavanjem potreba djeteta u duljem vremenskom periodu. Kako je to teško ostvariti u ustanovama za djecu takav smještaj treba nužno izbjegavati u ovoj životnoj fazi djece. Naime o tome kolike su teške posljedice odrastanja u instituciji, posebno za djecu najmlađe dobi, dobro je dokumentirano većim brojem istraživanja. Najmlađi koji svoje prve mjesece i godine života provedu u institucijama (domovima i bolnicama) odnosno bez individualizirane tople skrbi jedne ili dvije odrasle osobe, u velikoj su opasnosti da razviju poremećaje u emocionalnom i socijalnom razvoju, da zaostanu u senzorno-motornom, spoznajnom te osobito govornom razvoju i da pretrpe znatne, po nekima i nepopravljive štete u razvoju živčanog sustava.

Više