KONTINURIANI PROJEKTI SA NASTAVNIM ZAVODOM ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE

a) PRETEŽNO VEDRO- ZAŠTITA I UNAPRJEĐENJE MENTALNOG ZDRAVLJA MLADIH
Emocionalni razvoj djeteta ključan je za uspješnu socijalnu integraciju i razvijanje interpersonalnih odnosa u obiteljskim, institucionalnim, ali i socijalnim uvjetima. Usvajanje emocionalnih kompetencija ima utjecaj na školski uspjeh i smanjuje učestalost pojavljivanja rizičnih ponašanja i poremećaja.
Cilj projekta je potaknuti emocionalni razvoj (prepoznavanje emocija kod sebe i drugih, iskazivanje svojih emocija i potreba na različiti, ali socijalno prihvatljiv način, empatija), verbalizacijom umjesto agiranjem (acting out). Odvijat će se kroz tematske, kreativne i iskustvene radionice u kojima se informiraju i educiraju o važnosti očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja mladih, posebno kroz aspekt emocija.
U sklopu projekta napisan je i priručnik Pretežno vedro o mentalnom zdravlju mladih. Dječji dom „Maestral“ jedan je od izdavača priručnika, a predstojnik podružnice „Miljenko i Dobrila“ jedan od autora. Kao prilog priručniku nalazi se CD sa filmom Pretežno vedro koji su snimila djeca iz Podružnice.

b) SVIT TREBA ZNAT OVO TREBA STAT
Otvaranje programa „Majke i dijete“ u okviru Dječjeg doma „Maestral“ omogućava trudnicama/majkama s djecom ostanak u domicilnoj sredini, održavanje veza sa obitelji i širim socijalnim okruženjem što bi trebalo olakšati njihovo preuzimanje samostalne brige o djetetu.
OPĆI CILJ je razvijanje programa podrške biološkoj obitelji i djetetu u cilju prevencije i smanjenja institucionalnog smještaja djece SPECIFIČNI CILJEVI su uspostavljanje bazične privrženosti djeteta u cilju očuvanja brige o djetetu biološkoj obitelji i razvijanje roditeljskih kompetencija
KORISNICI programa su trudnice 3 mjeseca prije porođaja, majke sa djecom do navršene 1. godine starosti, kojima je zbog složenih i nepovoljnih obiteljskih okolnosti potreban odgovarajući smještaj. Malodobne trudnice/majke sa djecom do navršene 1. godine starosti, kojima je zbog složenih i nepovoljnih obiteljskih okolnosti potreban odgovarajući smještaj.U početnoj fazi planiramo smjestiti četiri trudnice/majke s djecom.