POLUDNEVNI BORAVAK U DOMU I ŠKOLI

Nositelj aktivnosti neposrednog rada s djecom i roditeljima je Stručni tim Dječjeg doma Maestral – odgajatelji, psihologinja i socijalna radnica. Odgajatelji, osim što prate i usmjeravaju djetetovo funkcioniranje, istovremeno kontaktiraju i surađuju s učiteljima, nastavnicima, profesorima i stručnim službama škola s ciljem sveobuhvatne pomoći djetetu. Uključivanjem u program ne prestaje roditeljska obaveza o redovitim odlascima na primanja i roditeljske sastanke u školi.
Tijekom boravka korisnicima se osiguravaju dva obroka (doručak/marenda i ručak). Za program poludnevnog boravka pri osnovnim školama obroci se pripremaju i dostavljaju iz kuhinje Dječjeg doma Maestral.
Program poludnevnog boravka pri osnovnim školama Dom za djecu Maestral provodi za sada u OŠ Žrnovnica u suradnji sa stručnim djelatnicima škole i CZSS skrb Split. Planirano je proširenje programa i na druge osnovne škole u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Škola u kojoj se program provodi osigurava odgovarajući prostor za grupni i individualni rad s djecom odnosno roditeljima.
CZSS sudjeluje u postupku identifikacije i uključivanja korisnika u program i donosi rješenje o poludnevnom boravku.
Opći cilj programa:
Razvijanje i osiguravanje socijalnih usluga u lokalnoj zajednici usmjerenih intenzivnoj podršci obiteljima pod socijalnim rizikom i prevenciji zanemarivanja prava i interesa djeteta u obitelji.
Specifični ciljevi programa:
Pružanje neposredne kontinuirane pomoći djeci uključenoj  u program u ostvarivanju školskog uspjeha i snalaženju u školskom, vršnjačkom i obiteljskom okruženju.
Jačanje roditelja u njihovim roditeljskim kapacitetima, poticanje razvoja pozitivnog roditeljstva i održavanje te promjene
Korisnici programa:
Pretpostavka intervencija je identificiranje konkretnih obitelji u kojima djeca već žive pod određenim psihosocijalnim rizicima. Također su kriteriji relevantni za uključivanje djece u program poludnevnog boravka i školski neuspjeh djece i neizvršavanje školskih obaveza.
Dijete, odnosno obitelj, uključuje se u program poludnevnog boravka na inicijativu CZSS, stručnog djelatnika škole, roditelja ili samog djeteta. Ukoliko se uključuje na inicijativu stručnog djelatnika, škola se obraća nadležnom CZSS prijedlogom za uključivanje djeteta u program poludnevnog boravka. U pravilu se radi o dobrovoljnom sudjelovanju i mjerama socijalne zaštite, ali je moguće izricanje neke obavezne mjere sudjelovanja u programima podrške i pomoći koji se provode u lokalnoj zajednici (npr. dnevni smještaj djeteta).
Po prijedlogu  CZSS obavlja razgovor s roditeljima i djetetom i upoznaje ih s programom. U slučaju kada su roditelji suglasni da se dijete uključi u program, nadležni CZSS se obraća Dječjem domu Maestral zahtjevom za uključivanjem djeteta u program. Komisija za prijem korisnika donosi odluku o uključivanju, nakon čega nadležni CZSS donosi rješenje o poludnevnom boravku.
Korisnici programa su djeca i obitelji/roditelji koji su u stanju potrebe za intenzivnijom podrškom u smislu osnaživanja roditelja u njihovim ulogama i funkcijama i podrškom u poticanju cjelovitog razvoja djeteta i njegovih kapaciteta. Kriteriji za identifikaciju takvih obitelji vezani su uz tzv. srednju razinu rizika. Obitelji su izložene nepovoljnim okolnostima u nekoliko područja (primjerice nepovoljna sociodemografska obilježja, roditeljske kompetencije, socijalna mreža je mala, bolest roditelja, kognitivna ograničenja), ali su one slabije izražene od obiteljskih snaga i resursa.

Aktivnosti:

  • grupni rad s djecom (tehnike građenja grupe i metodologija grupnog rada, različiti oblici grupnih aktivnosti, radionice, grupni sastanci)
  • individualni rad s djecom (pomoć u prevladavanju obrazovnih poteškoća, pomoć u učenju i pisanju zadaća, odgoj i psihosocijalna podrška)
  • aktivna suradnja sa djelatnicima škole (stručnim suradnicima, učiteljima, razrednicima, predmetnim nastavnicima, profesorima), CZSS i drugim stručnim službama
  • organizacija slobodnog vremena i najmanje jednom mjesečno, preko vikenda, organizira se zajednički odlazak u kino, kazalište, muzeje, izlete i slično
  • prijevoz do Doma ukoliko je dijete uključeno u program poludnevnog boravka u Domu
  • prehrana: dva obroka (doručak/marenda i ručak)
  • rad sa roditeljima (individualni rad, roditeljski sastanci, radionice, posjete obitelji)

Djeci korisnicima ovog programa osigurava se poludnevni boravak u trajanju od 4 do 6 sati svaki radni dan, ovisno o individualnim potrebama i zrelosti djeteta (prije ili poslije nastave, ovisno o turnusu).
Dijete može biti uključeno u poludnevni boravak jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu, što je regulirano rješenjem o poludnevnom boravku kojeg donosi nadležni CZSS.
U jednoj skupini može biti 8 do 12 djece.