PROJEKT "KUĆA PRIJATELJ DJECE, MLADIH I OBITELJI"

Projektom su predviđeni sljedeći radovi:

1. Rekonstrukcija prostora zapadnog trakta prizemlja građevine Doma na adresi Jurja Šižgorića 4 u Splitu koja je u vlasništvu Doma, odnosno njegova prenamjena u prostor za pružanje usluga savjetovanja i pomaganja, telefonske pomoći i podrške djeci i drugim članovima obitelji, žrtvama obiteljskog nasilja te boravka, kao i opremanje uređenih prostora (11 infrastrukturnih jedinica).

2. Rekonstrukcija prostora na adresi Kneza Višeslava 4 u Kaštel Starom, u vlasništvu Grada Kaštela, koja podrazumijeva izvođenje hitnih i nužnih radova kako bi se osigurala ponovna uporabljivost prostora za pružanje usluge savjetovanje i pomaganja, kao i opremanje prostora (2 infrastrukturne jedinice). Dom od 20. svibnja 2019. godine s vlasnikom ima potpisan Ugovor o korištenju na razdoblje od 10 godina.

3. Rekonstrukcija prostora na adresi Ante Starčevića 3 u Imotskom, odnosno preuređenje u funkciju Prostora za usluge savjetovanja i pomaganja i usluge boravka (4 infrastrukturnih jedinica). Prostor je u vlasništvu Grada Imotskog i Franjevačkog samostana u Imotskom, s kojima je Dom 20. svibnja 2019. sklopio Ugovor o korištenju na razdoblje od 12 godina.

4. Preuređenje prostora na adresi Getaldićeva 15 u Splitu za potrebe pružanja usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku - organiziranje 2 spavaće sobe, rješavanje problema neodgovarajućeg osvjetljenja sobe te opremanje uređenih prostora namještajem (5 infrastrukturnih jedinica). Prostor je u vlasništvu Županije, s kojom je Dom sklopio Ugovor o korištenju na razdoblje od 12 godina, odnosno do 8. prosinca 2029. godine

5. Preuređenje prostora na adresi Šetalište Miljenka i Dobrile 6 u Kaštel Lukšiću za potrebe pružanja usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku obuhvaća detaljnu obnovu dotrajalih materijala i postavljanje izolacije radi sprječavanja prodora kišnice te opremanje uređenih prostora namještajem (4 infrastrukturne jedinice). Prostor je u vlasništvu Grada Kaštela s kojim je 20. svibnja 2019. Dom sklopio Ugovor o korištenju na rok od 10 godina.

6. Preuređenje prostora na adresi Getaldićeva 10 u Splitu za potrebe pružanja usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku podrazumijeva detaljnu obnovu dotrajalih materijala i instalacija te reorganizaciju unutar pojedinih soba popraćenu odgovarajućim radovima, djelomično zadržavanje upotrebljivog postojećeg namještaja i opremanje uređenih prostora novim namještajem (10 infrastrukturnih jedinica). Prostor je u vlasništvu fizičke osobe s kojom je Dom 21. lipnja 2019. sklopio Ugovor o najmu na razdoblje od 8 godina.

U pet navedenih objekata Dom već pruža izvaninstitucijske usluge, dok će se rekonstrukcijom prostora u Imotskom stvoriti preduvjeti za to. Prije izvođenja radova i opremanja navedenih objekata, izradit će se sva potrebna projektno-tehnička dokumentacija i ishoditi akti na temelju kojih se može pristupiti izvođenju radova.

Osim toga, projektne aktivnosti podrazumijevaju nabavku 3 vozila potrebna za pružanje izvaninstitucijskih usluga.

 

OSNOVNE INFORMACIJE O UGOVORU O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

NAZIV PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

NAZIV POZIVA: Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

NAZIV SPECIFIČNOG CILJA: Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture

NAZIV PROJEKTA: Kuća prijatelj djece, mladih i obitelji

OZNAKA PROJEKTA: KK.08.1.3.04.0006

KORISNIK Dječji dom Maestral Split OIB: 97141575055

PARTNERI: Grad Kaštela Braće Radić 1 21212 Kaštela, Hrvatska OIB: 08727843572 Splitsko – dalmatinska županija Domovinskog rata 2/V 21000 Split OIB: 40781519492

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.313.325,00 HRK

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 5.313.325,00 HRK

IZNOS SUFINANCIRANJA: 5.313.325,00 HRK

MJESTO PROVEDBE: Splitsko-dalmatinska županija Hrvatska (Split,Imotski,Grad Kaštela)

RAZDOBLJE PROVEDBE: 1.5.2020. – 1.5.2022. (36 mjeseci)

POSREDNIČKO TIJELO 1: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb

POSREDNIČKO TIJELO 2: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ulica grada Vukovara 284 (objekt C), 10 000 Zagreb

KONTAKT OSOBA: Anita Jaman

KORISNE POVEZNICE: http://strukturnifondovi.hr/