PROJEKT OKVIRKO

Projekt OkvirKO u partnerstvu su proveli Udruga „Igra“ u sklopu programa „Kontakt“, SOS Dječje selo Hrvatska i Dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi „Maestral“. Ovim projektom se nastoji doprinijeti unapređenju stupnja socijalne uključenosti mladih koji su tijekom odrastanja bili uključeni u dječje/odgojne ustanove i udomiteljske obitelji. U cilju postizanja navedenih ciljeva, projekt OkvirKO okupio je 21 zainteresiranu osobu sa znanjem, iskustvom i motivacijom za unapređenje sustava brige o mladima iz skrbi:
- 3 voditelja projekta (iz svake partnerske organizacije po jedan)
- 15 stručnjaka koji kroz različite organizacije doprinose unapređenju kvalitete pripreme mladih za izlazak iz skrbi
- 3 mlade osobe koje su izašle iz dječjeg/odgojnog doma i udomiteljske obitelji.
U procesu konzultacija sudjelovalo je 79 stručnjaka, 53 mladih i 10 udomitelja.
„Prekidanje veza, odnosa, gubitak podrške funkcionalne socijalne mreže ogroman je problem za mlade, osobito ako su dugo godina bili u sustavu skrbi. Za njih postoji ogroman rizik od socijalne isključenosti. U Hrvatskoj, ali i u Europi i svijetu, ovi mladi prepoznati su kao prve tri kategorije koje su u riziku od socijalne isključenosti. Također je veliki problem njihovo zaposlenje. Kad se i zaposle najčešće rade na poslovima koji se odnose na sivu ili crnu ekonomiju, manje su plaćeni za svoj rad, često mijenjaju posao ili dobivaju otkaze, a često se i krše njihova prava s kojima nisu niti upoznati. Većina tih mladih na kraju završe kao beskućnici“ riječi su socijalnog pedagoga iz Doma za djecu „Maestral“ Tonija Maglice, jednog od voditelja projekta.
Osnovna odrednica OkvirKO-a jest isticanje važnosti aktivne participacije mladih te pružanje koordinirane i kontinuirane podrške mladima u posljednjim godinama života u skrbi i tijekom prvih godina nakon izlaska iz skrbi.
Priručnik „Okvir za osnaživanje mladih koji su u procesu izlaska iz skrbi“ sastoji se od tri dijela:
1. Zašto OkvirKO? – pregled teorijskog i zakonodavnog okvira vezanog uz izlazak iz skrbi, te prijedlog o tome kako bi sustav izlaska iz skrbi trebao izgledati u Hrvatskoj.
2. KaKo? - Katalog od devet ključnih KOmpetencije koje je važno da mladi razviju u procesu izlaska iz skrbi. Sadrži tekstove mladih koji govore o vlastitom iskustvu usvajanju kompetencija.
3. JA ću ovako! – radna bilježnica za mlade koja će im pomoći u praćenju i planiranju svog izlaska iz srbi.