PROJEKT "PRUŽIMO RUKU DJECI, MLADIMA I OBITELJIMA"

Ciljevi i pokazatelji projekta: Projekt uključuje razvoj sljedećih usluga po lokacijama:

1.Usluga poludnevnog boravka i savjetovanja i pomaganja u Imotskom razvija se uz podršku Grada Imotskog koji je osigurao prostor za provedbu navedenih usluga. Kako bi se prostor mogao koristiti projektom su predviđena manja ulaganja u njegovo opremanje i planirani režijski troškovi. Za uslugu poludnevnog boravka osigurava se zapošljavanje jednog odgajatelja i prehrana za djecu. Za uslugu savjetovanja i pomaganja uspostavit će se mobilni tim koji se sastoji od jednog psihologa i jednog socijalnog radnika, te će za njih biti nabavljena informatička oprema te vozilo kako bi usluge mogli pružati i u obitelji. 20 djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi i 30 obitelji biti će korisnici navedenih usluga.

2.Usluga poludnevnog boravka u Klisu je već aktivna. Potrebe za ovom uslugom bile su snažno izražene, te je prijavitelj pokrenuo uslugu unatoč svojim ograničenim kapacitetima. Uslugu trenutno pruža jedan odgajatelj iz podružnice u Kaštelima što se negativno odražava na druge aktivnosti ustanove. Projekt stoga uključuje novo zapošljavanje za ovu lokaciju, informatičku opremu za rad novog djelatnika, kao i kombi vozilo. 9 djece bez odgovarajuće skrbi bit će korisnici ove usluge, a planirana ulaganja ostvaruju potencijal i za uključenje više korisnika.

3.Razvoj usluge savjetovanja i pomaganja razvija se i u podružnici Kaštela. Stoga će se uspostaviti mobilni tim što, kao i u slučaju Imotskog, zahtijeva novo osoblje, odnosno zapošljavanje jednog psihologa i jednog socijalnog radnika. Oprema za njihov rad te vozilo za pružanje usluge također je potrebno i planirano projektom. 12 djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi i 30 obitelji bit će korisnici ove usluge.

4.Prijavitelj je razvio i uslugu organiziranog stanovanja. Među ostalim koristi i jedan manji stan u Splitu za pružanje ove usluge jednom korisniku. Kuhinja u navedenom stanu je vrlo dotrajala i na rubu je zadovoljenja propisanih minimalnih uvjeta. Kako bi se mogla nastaviti odvijati, projekt uključuje nabavu novog kuhinjskog namještaja uključujući i kuhinjske aparate.

5.Za postojeću uslugu organiziranog stanovanja u Solinu nabavit će se kombi vozilo kako bi se zamijenilo dotrajalo. 6 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi koristit će prijevoz navedenim vozilom.

Za ukupno 40 stručnih radnika omogućuje se razvoj kapaciteta kroz: 1. 4 različite edukacija od kojih su 3 povezane s razvojem izvaninstitucijskih usluga, a predviđena je i supervizija u okviru tzv. edukacije za alternativne usluge. Edukacija na temu EU fondova uključena je radi jačanja održivosti. 2.Nabavu standardiziranih testova i edukacija za njihovo korištenje, i 3.2 studijska putovanja s temama razvoja usluga boravka i rada s roditeljima, te razvoja udomiteljstva.

Održivost: Održivost projekta u prvom će se redu osigurati kroz širenje i poboljšanje usluge za korisnike odnosno djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi i obitelji. S jedne strane, projekt će omogućiti povećanje broja korisnika koji su trenutno bez mogućnosti korištenja ovih izvaninstiucijskih usluga. Usluga poludnevnog boravka i savjetovanja i pomaganja u Imotskom te usluga savjetovanja i pomaganja u podružnici Kaštela uključuje velik broj novih korisnika - ukupno 32 djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi i 60 primarnih (bioloških), udomiteljskih i posvojiteljskih obitelji. Prevencija institucionalizacije osiguranjem usluga u zajednici ima dalekosežne pozitivne učinke na ove skupine. Djeci i mladima je otklonjena diskriminacija i stigmatizacija i u tom su im smislu osigurane izjednačene mogućnosti s njihovim vršnjacima. Za obitelji je usluga jednako važna. Nesnalaženje, nepoznavanje stručnih znanja i nepostojeća podrška često su razlog zbog kojih djeca i mladi završavaju u institucijama. S druge strane, poboljšanje postojećih usluga omogućuje nastavak već započetih aktivnosti na pravilan i održiv način čime se minimalizira mogućnost potencijalnog prekida usluge i (ponovne) institucionalizacije. Potrebno je naglasiti da upravo sredstva Europskog socijalnog fonda olakšavaju održivost projekta obzirom da će nabavljena vozila biti potrebno samo održavati, a ne i nabavljati u dužem roku. Ogroman pomak u razvoju kapaciteta stručnih radnika za pružanje izvaninstitucijskih usluga osigurat će smanjene potrebe za daljnjom edukacijom u ovim temama. Financijsku održivost podržat će edukacija u području planiranja i provedbe projekta financiranih sredstvima Europske unije. U kombinaciji sa stečenim iskustvima provedbe ovog projekta Dom će biti spremniji za razvoj novih projekata koji će se koristiti i za unaprjeđenje i razvoj postojećih usluga. Institucionalno, Dom će nastaviti razvijati socijalne usluge za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi i njihove obitelji. Projektne aktivnosti jačaju kapacitete Doma u fizičkom smislu (nabavom opreme i vozila) te jačanjem znanja stručnih radnika. Na razini politika, projekt je usklađen sa svim dokumentima na EU i nacionalnoj razini u području socijalnih usluga. Važnost projekta na regionalnoj razini ogleda se i u ravnomjernijoj uspostavi usluga na cijelom području županije naročito uspostavom usluga u Imotskom. Širenje rezultata projekta može se očekivati u razvoju usluga na druga geografska područja na kojem djeluje Dom Maestral planiranjem daljnjih sličnih usluga u suradnji s lokalnim, regionalnim i nacionalnim dionicima. Izvan područja djelovanja Doma moguće su slične akcije koje će Dom podržati dijeljenjem svojih znanja i iskustva.

 

OSNOVNE INFORMACIJE O UGOVORU O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

FOND: Europski socijalni fond

NAZIV PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

NAZIV POZIVA: Podrška procesu deinstitucinalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih

NAZIV PROJEKTA: Pružimo ruku podrške djeci, mladima i obiteljima

OZNAKA PROJEKTA: UP.02.2.2.05.0007 KORISNIK Dječji dom Maestral Split OIB: 97141575055

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.269.132,12 HRK

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 5.269.132,12 HRK

IZNOS SUFINANCIRANJA: 5.269.132,12 HRK

MJESTO PROVEDBE: Split, Splitsko-dalmatinska županija Hrvatska

RAZDOBLJE PROVEDBE: 16.01.2020. – 16.01.2023. (36 mjeseci)

POSREDNIČKO TIJELO 1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

POSREDNIČKO TIJELO 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU