RADIONICE ZA RODITELJE

Povratna informacija roditelja govori o njihovom iznimnom zadovoljstvu ovakvom praksom. Radionice se održavaju jednom mjesečno, provode ih socijalna radnica, psihologinja, odgajatelji, a po potrebi se uključuju i gosti predavači. One su edukativno suportivnog karaktera. Ciljevi ovih susreta su:
• pojašnjenje značenja obitelji
• povećanje roditeljske kompetentnosti
• osobni rast i razvoj roditelja
• izgrađivanje kvalitetnog odnosa s djetetom
• promicanje odgovornog roditeljstva u društvenoj zajednici.
Teme koje se obrađuju: umijeće slušanja i govor prihvaćanja, kako rješavati sukobe s djecom, obitelj i njeno funkcioniranje, roditeljski odgojni stilovi, kako pomoći djetetu da razvije samosvijest, prepoznavanje osjećaja, važnost samosvijesti, samopoštovanja i samopouzdanja kod djece, prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti, rješavanje sukoba, kvaliteta odnosa s djecom, roditeljstvo kroz generacije, sočavanje sa stresom, trijada roditelj-dijete-stres.