SAVJETOVANJE I POMAGANJE PRIMARNIM ILI UDOMITELJSKIM OBITELJIMA, DJECI I MLADIMA NAKON IZLASKA IZ SKRBI I DJECI SMJEŠTENOJ U UDOMITELJSKIM I POSVOJITELJSKIM OBITELJIMA

Dječji dom Maestral je 14.10.2014. godine u Kaštel Starome otvorio je Obiteljsko savjetovalište. Otvaranje savjetovališta samo je jedna od karika u lancu transformacije ustanova socijalne skrbi. Prostor za ovo Obiteljsko savjetovalište je dodijelio Grad Kaštela, a za programsko osmišljavanja rada Savjetovališta zadužen je Dječji dom Maestral. Savjetovalište je namijenjeno svim pojedincima i obiteljima u lokalnoj zajednici. Program rada uključuje educiranje, informiranje, podizanje razine svijesti o problematici i važnosti mentalnog zdravlja. Savjetovalište je otvorenog tipa, što znači za sve potrebite iz lokalne zajednice. Prostor savjetovališta uređen je sredstvima stalnih donatora i višegodišnjih prijatelja doma Maestral.

Rad Mobilnog tima obuhvaća područje koje pokrivaju CZSS Omiš i Imotski. Obuhvaćeni su korisnici koji su prostorno i prometno izolirani te su bili zakinuti za socijalne usluge koje sada dobivaju.
Mobilni tim pokriva široku lepezu problema, od onih najmanje opasnih do onih koji su jako rizični; obitelji koje su u riziku od ovisnosti, slabo razvijenih roditeljskih vještina do onih koji su korak od izdvajanja djece iz obitelji zato što su potpuno narušeni obiteljski odnosi. U nekim obiteljima se više usmjerava na same roditelje ili na pojedinog roditelja, kod nekih posebno na rad s djecom, ali bit je uključiti i roditelje i djecu u zajednički rad. Planovi za daljnji razvoj Mobilnog tima je organizirati i edukacije i radionice na lokalnoj razini.