Jučer…

Počeci Doma za djecu u Splitu sežu u ratnu 1945 godinu kada je u zgradi bivšeg hotela Šiler (danas Vila Dalmacija), otvoren je Dječji dom s ciljem da se opskrbe nezaštićena djeca i majke, većinom oni koji su se vraćali iz zbjega iz St. Cesaree u domovinu. Narodni odbor grada Splita 19.3.1954. godine osniva Dječji dom „Mileva Tomić“ u Svačićevoj ulici 18.. Dječji dom „Mileva Tomić“ 10.2.1972. godine seli u novoizgrađeni prostor u kojem se nalazi i danas.

Danas…

Dom za djecu "Maestral" u Splitu je ustanova socijalne skrbi koja zbrinjava djecu bez roditelja i odgovarajuće roditeljske skrbi s područja Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije. Ustanova djeluje u nadležnosti Ministarstva socijalne politike i mladih RH. Financira se iz sredstava državnog proračuna i malim dijelom sredstvima iz donacija.

U sveobuhvatnoj brizi o djeci i mladima za čiji odgoj i obrazovanje smo odgovorni, najveća zadaća je pripremiti djecu za izlazak iz doma u samostalan život. U cilju pripremanja djece za samostalan život, ustanova raspolaže s dva stana kao izdvojene stambene jedinice u kojima žive djeca koja završavaju školovanje.

Važan dio odgojno-obrazovnog procesa je organiziranje slobodnog vremena djece. Unutar institucije organizirane su različite grupe: likovna, ekološka, dramska, sportska i dr. Zadnjih nekoliko godina razvija se suradnja s privatnim sektorom u kojima su djeca glavni čimbenici, u sklopu gore navedenih grupa izrađuju božićne i novogodišnje čestitke, pozivnice za vjenčanja, sudjeluju u uređenju manjih hotela i slične djelatnosti. Djeca su, također, uključena u rad športskih klubova i kulturnih društava grada Splita „Maestral“ kao institucija aktivan je dionik svih događanja u gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Sutra...

U svakodnevnom radu sa djecom susrećemo se sa niz izazova, poteškoća ali i sa bezbroj sretnih trenutaka. Najveći izazov je svako dijete dovesti do samostalnosti i osposobiti ga za samostalan život.

Vođeni misijom i vizijom ustanove nudeći nove programe za djecu i obitelj svakodnevno sve više otvaramo svoja vrata programu pružanja usluga u zajednici.