Oržan je i četvrti modul edukacije stručnjaka u sklopu 💚ESF projekta “Pružimo ruku podrške djeci, mladima i obitelji” 💚

22. 04. 2021.

Povratak na naslovnicu

Uz poštivanje epidemioloških mjera održan je i četvrti modul edukacije stručnjaka u sklopu 💚 ESF projekta “Pružimo ruku podrške djeci, mladima i obitelji” 💚.

Učili smo koliko je individualni pristup djetetu važan, kao i međusobna komunikacija a prvenstveno motivacija za promjenom.

Hvala voditeljicama Sunčani Kusturin i Tamari Bobić, kao i našim djelatnicima Maestrala koje se iz dana u dan trude biti još bolji i kompetentniji stručnjaci u najvažnijem poslu-pozivu — odgoju djece 💛💖