ESF projekt “Pružimo ruku podrške djeci mladima i obitelji” ide dalje 💗

26. 05. 2021.

Povratak na naslovnicu

Održan je 5. modul edukacija za alternativne usluge, a tema je bila 😍Grupni rad😍.

Kroz predavanja, primjere, diskusije i radionice učili smo o fazama razvoja grupe, ulogama u grupi, kako se planira grupni rad, rješavanje problema u radu te smo imali priliku sami osmisliti radionicu za naše korisnike.

Stečeno znanje na ovoj radionici bilo nam je jako korisno i veselimo se primjeni naučenog u radu s našom djecom ❤💕

Bravo predavačice Sunčana Kusturin i Tamara Bobić, i svi naši vrijedni stručni radnici 👍💕

Humanitarna akcija MI PLIVAMO ZA VAS 2

Humanitarna akcija MI PLIVAMO ZA VAS 2

Humanitarna akcija MI PLIVAMO ZA VAS 2 za uređenje odjela u sjedištu gdje žive djeca u dobi od 7 do 18 godina. Hvala svima koji će se pridružiti uplatom za ovu svrhu Podrška Gogi i Maestralu stiže sa svih strana...