Uvijek želimo oplemeniti prostor u kojem borave naša djeca…

12. 06. 2021.

Povratak na naslovnicu

Dvorište je sada glavno 🌿🍀🌳

…i tako…uz namjensku donaciju PBZ-a, uz našeg prijatelja Ivu, uz Parkove i nasade…. i predivna živica je tu 😀😀

Sad je na redu održavanje, a tu su glavni akteri djeca i barba Nikša!

Hvala svima 💚💗💚