DOKUMENTI

Zakonodavni okvir

Interni akti, pravilnici i procedure

Rad Upravnog i Stručnog vijeća - Sažeci zapisnika sa zaključcima i odluke

26. sjednica Upravnog vijeća: Sažetak sa zaključkom / Odluka

25. sjednica Upravnog vijeća: Sažetak sa zaključkom / Odluka

24. sjednica Upravnog vijeća: Sažetak sa zaključkom / Odluka

23. sjednica Upravnog vijeća: Sažetak sa zaključkom / Odluka 1 / Odluka 2

Statut Centra za pružanje usluga u zajednici Maestral

Pravilnik o izmjenama pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Dječjeg doma Maestral Split

22. sjednica Upravnog vijeća: Sažetak sa zaključkom / Odluka

21. sjednica Upravnog vijeća: Sažetak sa zaključkom / Odluka

20. sjednica Upravnog vijeća: Sažetak sa zaključkom / Odluka

19. sjednica Upravnog vijeća: Sažetak sa zaključkom

18. sjednica Upravnog vijeća: Sažetak sa zaključkom / Odluka

17. sjednica Upravnog vijeća: Sažetak sa zaključkom

16. sjednica Upravnog vijeća: Sažetak sa zaključkom / Odluka 1 / Odluka 2

15. sjednica Upravnog vijeća: Sažetak sa zaključkom/ Odluka

14. sjednica Upravnog vijeća: Sažetak sa zaključkom / Odluka 1 / Odluka 2

13. sjednica Upravnog vijeća: Sažetak sa zaključkom / Odluka

12. sjednica Upravnog vijeća: Sažetak sa zaključkom

11. sjednica Upravnog vijeća: Sažetak sa zaključkom

10. sjednica Upravnog vijeća: Sažetak sa zaključkom

9. sjednica Upravnog vijeća: Sažetak sa zaključkom

8. sjednica Upravnog vijeća: Sažetak sa zaključkom

7. sjednica Upravnog vijeća: Sažetak sa zaključkom / Odluka 1 / Odluka 2

6. sjednica Upravnog vijeća: Sažetak sa zaključkom

Ostalo - Odluke

25. 4. 2023. Oduka o provođenju unutarnjeg nadzora

4. 4. 2023. Odluka – ovlaštena medicinska sestra

4. 4. 2023. Odluka – komisija za jelovnik

4. 4. 2023. Odluka – koordinator za zaštitu od epidemije COVID-19

13. 2. 2023. Odluka – osoba za zaštitu dostojanstva radnika

19. 1. 2023. Odluka – dostupnost ravnateljice

18. 1. 2023. Odluka – komisija za otpust i prijem korisnika

18. 1. 2023. Odluka – imenovanje Stručnog tima

19. 12. 2022. Odluka – imenovanje v. d. ravnatelja/ice

3. 11. 2022. Odluka – povjerenstvo za Unutarnji nadzor

19. 9. 2022. Odluka – poklonjena materijalna sredstva

19. 9. 2022. Odluka – poklonjena materijalna sredstva

22. 7. 2022. Odluka – voditelj smještaja

2. 5. 2022. Odluka – povjerenstvo za Unutarnji nadzor

24. 11. 2021. Odluka – voditelj odjela skrbi o djeci

24. 11. 2021. Odluka – voditelj odjela skrbi o djeci i trudnica/majki s djetetom

16. 9. 2021. Odluka – voditelj odjela skrbi o djeci od 7-21 godine

12. 7. 2021. Odluka – voditelj odjela računovodstvenih i administrativnih poslova

27. 4. 2021. Odluka- komisija za prijam i otpust

7. 4. 2021. Odluka – povjerljiva osoba

22. 3. 2021. Odluka – imenovanje Etičkog povjerenstva

15. 3. 2021. Odluka – osoba za primanje i rješavanje pritužbi radnika

16. 3. 2020. Odluka – predstojnica Podružnice

5. 11. 2019. Odluka – radno vrijeme i dnevni odmor

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Odluka o imenovanju Upravnog vijeća

Imenovanje koordinatora za zaštitu od epidemije bolesti COVID-19

Financije i nabava

Arhiva 2023

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

3. 11. 2023. Poziv za dostavu ponuda – Osobna vozila

3. 11. 2023. Prilog – Troškovnik

5. 10. 2023. Poziv za dostavu ponuda – izrada projektne dokumentacije i projektantskog nadzora za Projekt rekonstrukcije: Gundulićeva

5. 10. 2023. Prilog – Troškovnik

5. 10. 2023. Prilog – Idejna skica

5. 10. 2023. Postojeće stanje

Plan nabave za 2023. godinu – izmjena – 20. 10. 2023.

Plan nabave za 2023. godinu – izmjena – 5. 10. 2023.

Plan nabave za 2023. godinu – izmjena – 3. 10. 2023.

Plan nabave za 2023. godinu – izmjena – 12. 9. 2023.

Plan nabave za 2023. godinu – izmjena – 31. 5. 2023.

Plan nabave za 2023. godinu – izmjena – 4. 4. 2023.

13. 9. 2023. Poziv za dostavu ponuda – Renovacija sanitarnog čvora

13. 9. 2023. Prilog – Troškovnik 1 – Renovacija sanitarnog čvora

13. 9. 2023. Prilog – Troškovnik 2 – Renovacija sanitarnog čvora

13. 9. 2023. Prilog – Troškovnik 3 – Renovacija sanitarnog čvora

11. 4. 2023. Zapisnik i odluka – Svježe meso

20. 2. 2023. Poziv za dostavu ponuda – Renovacija sanitarnog čvora

20. 2. 2023. Prilog – Troškovnik – Renovacija sanitarnog čvora

3. 4. 2023. Poziv za dostavu ponuda – Svježe meso

3. 4. 2023. Prilog – Ponudbeni list – Svježe meso

Plan nabave za 2023. godinu – izmjena – 17. 3. 2023.

22. 2. 2023. Odluka o pokretanju nabave – Osobno vozilo

22. 2. 2023. Poziv za dostavu ponuda – Osobno vozilo

22. 2. 2023. Prilog – ponudbeni list – Osobno vozilo

15. 2. 2023. Odluka o pokretanju nabave – Namještaj

15. 2. 2023. Poziv za dostavu ponuda – Namještaj

15. 2. 2023. Prilog – ponudbeni list – Namještaj

Plan nabave za 2023. godinu – izmjena – 24. 2. 2023.

Plan nabave za 2023. godinu – izmjena – 14. 2. 2023.

Plan nabave za 2023. godinu – izmjena – 31. 1. 2023.

Trogodišnji financijski plan 2022. – 2024. (pdf)

Plan nabave za 2023. godinu – 16. 1. 2023.

9. 1. 2023. Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave

Arhiva 2022

7. 12. 2022. Zapisnik o otvaranju ponuda 2022-35-ERDF (pdf)

7. 12. 2022. Odluka o odabiru 2022-35-ERDF (pdf)

24. 11. 2022. Poziv za dostavu ponude: Nabava usluge izrade projekto tehničke dokumentacije (.docx)

24. 11. 2022. Prilog III: Troškovnik (.xlsx)

24. 11. 2022. Prilog IV: Projektni zadatak (.docx)

24. 11. 2022. Prilog V: Ugovor (.docx)

5. 10. 2022. Zapisnik o nabavi sistematski pregledi (pdf)

29. 9. 2022. Poziv za dostavu ponude: sistematski pregled zaposlenika (pdf)

29. 9. 2022. Prilog 1: Ponudbeni list Sistematski pregled 2022 (xlsx)

29. 9. 2022. Prilog 2: Izvještaj o izvršenju usluge Sistematski pregled 2022 (xlsx)

13. 6. 2022. Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave

8. 5. 2022. Zapisnik o nabavi radova u Marulićevoj 4 (pdf)

15. 4. 2022. Poziv za dostavu ponude: Rekonstrukcija stana u Marulićevoj 4 – Split (pdf)

15. 4. 2022. Poziv za dostavu ponude: Rekonstrukcija stana u Marulićevoj 4 – Split – Troškovnik (xlsx)

15. 4. 2022. Poziv za dostavu ponude: Rekonstrukcija stana u Marulićevoj 4 – Split  – Obrazac za jamstvo (docx)

Godišnji financijski izvještaj 2021 Referentna stranica

Godišnji financijski izvještaj za 2021

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2021

Plan nabave za 2022. godinu – dopuna 23. 11. 2022.

Plan nabave za 2022. godinu – dopuna 21. 11. 2022.

Financijski plan za 2022. godinu – izmjena 16. 9. 2022.

Financijski plan 2022 (pdf)

Plan nabave za 2022. godinu – dopuna 16. 9. 2022.

Plan nabave za 2022. godinu – dopuna 1. 6. 2022.

Plan nabave za 2022. godinu – dopuna 8. 4. 2022.

8. 4. 2022. Poziv za dostavu ponude: Rekonstrukcija stana u Marulićevoj 4 – Split (pdf)

8. 4. 2022. Poziv za dostavu ponude: Rekonstrukcija stana u Marulićevoj 4 – Split – Troškovnik (xlsx)

8. 4. 2022. Poziv za dostavu ponude: Rekonstrukcija stana u Marulićevoj 4 – Split  – Obrazac za jamstvo (docx)

4. 4. 2022. Poziv za dostavu ponuda za nabavu: svježe meso (pdf)

4. 4. 2022. Poziv za dostavu ponuda za nabavu: svježe meso – ponudbeni list (docx)

Plan nabave za 2022. godinu – dopuna 16. 3. 2022.

Zapošljavanje

Otvoreni natječaji za zapošljavanje
Rezultati završenih natječaja za zapošljavanje 2023

28. 11. 2023. Natječaj za prijem u radni odnos – Pomoćni radnik u kuhinji – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 10. 11. 2023. (pdf)

28. 11. 2023. Natječaj za prijem u radni odnos – Stručni radnik I. vrste – 6 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme – 10. 11. 2023. (pdf)

14. 11. 2023. Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelj – 3 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme – 25. 10. 2023. (pdf)

7. 11. 2023. Natječaj za prijem u radni odnos – Psiholog – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 20. 10. 2023. (pdf)

6. 10. 2023. Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelj – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 20. 9. 2023. (pdf)

3. 10. 2023. Odluka o djelomičnoj obustavi – Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelj predškolskog odgoja – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme – 20. 9. 2023. (pdf)

3. 10. 2023. Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelj predškolskog odgoja – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme – 20. 9. 2023. (pdf)

3. 10. 2023. Natječaj za prijem u radni odnos – Socijalni radnik/psiholog/socijalni pedagogedukacijski rehabilitator – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 6. 9. 2023. (pdf)

3. 10. 2023. Natječaj za prijem u radni odnos – Socijalni radnik/psiholog/socijalni pedagogedukacijski rehabilitator – lokacija Imotski – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 6. 9. 2023. (pdf)

3. 10. 2023. Natječaj za prijem u radni odnos – Obiteljski suradnik – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme – 6. 9. 2023. (pdf)

7. 9. 2023. Natječaj za prijem u radni odnos – Kuhar – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – 29. 8. 2023. (pdf)

30. 8. 2023. Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelj – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 18. 8. 2023. (pdf)

28. 8. 2023. Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelj – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 11. 8. 2023. (pdf)

8. 8. 2023. Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelj – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 19. 7. 2023. (pdf)

24. 7. 2023. Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelj, pripravnik – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – 12. 7. 2023. (pdf)

16. 6. 2023. Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelj predškolskog odgoja – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 24. 5. 2023. (pdf)

16. 6. 2023. Natječaj za prijem u radni odnos – Pomoćni radnik u kuhinji  – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 12. 5. 2023. (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 11. 5. 2023.  – Kuhar – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 28. 4. 2023.  – Psiholog – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 7. 4. 2023. – Vozač – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 7. 4. 2023. – Psiholog – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 7. 4. 2023. – Računovodstveni referent – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 7. 4. 2023. – Odgajatelj – 5 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 7. 4. 2023.  – Socijalni radnik – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 29. 3. 2023. – ODGAJATELJ – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme (pdf)

Obavijest o djelomičnoj obustavi javnog natječaja od 29. 3. 2023. – ODGAJATELJ – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme (pdf)

Odluka o obustavi javnog natječaja od 7. 4. 2023. – POMOĆNI RADNIK U KUHINJI – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 17. 3. 2023. –  MEDICINSKA SESTRA – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 1. 3. 2023. – PSIHOLOG – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 3. 1. 2023. – MEDICINSKA SESTRA – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (pdf)

Rezultati završenih natječaja za zapošljavanje 2022

Obavijest o završenom javnom natječaju od 14. 12. 2022. – ODGAJATELJ – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 23. 11. 2022. – RAVNATELJ/ICA – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (pdf)

Odluka o obustavi javnog natječaja od 2. 12. 2022. – PSIHOLOG – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 4. 11. 2022. – SOCIJALNI RADNIK – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 4. 11. 2022. – PSIHOLOG – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 4. 11. 2022. – ODGAJATELJ – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme (pdf)

Odluka o poništenju javnog natječaja od 28. 9. 2022. – Ravnatelj/ica – 1 izvršitelj (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 17. 8. 2022. – POMOĆNI RADNIK U KUHINJI – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme  (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 13. 7. 2022. – STRUČNI RADNIK I. VRSTE – ODGAJATELJ, PRIPRAVNIK – 3 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 13. 7. 2022. – RAČUNOVODSTVENI REFERENT – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (pdf)

Izmjena Obavijesti o završenom javnom natječaju od  1. 6. 2022. – STRUČNI RADNIK I. VRSTE – ODGAJATELJ – 4 izvršitelja (pdf)

Izmjena Odluke – STRUČNI RADNIK I. VRSTE – ODGAJATELJ (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od  1. 6. 2022. – STRUČNI RADNIK I. VRSTE – ODGAJATELJ – 4 izvršitelja (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od  1. 6. 2022. – STRUČNI RADNIK I. VRSTE – ODGAJATELJ, PRIPRAVNIK – 3 izvršitelja (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 4. 5. 2022. – SURADNIK U ODGOJU – jedan izvršitelj (pdf)

Odluka o obustavi javnog natječaja od 6. 4. 2022. STRUČNI RADNIK I. VRSTE-ODGAJATELJ, PRIPRAVNIK – 3 izvršitelja (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 30. 3. 2022. – POMOĆNI RADNIK-PRALJA  – 1 izvršitelj (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 18. 2. 2022. – KUĆNI MAJSTOR – 1 izvršitelj (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 4. 2. 2022. – SOCIJALNI RADNIK – 1 izvršitelj (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 4. 2. 2022. – Odgajatelj predškolskog odgoja – 1 izvršitelj (pdf)

Odluka o obustavi javnog natječaja od 4. 2. 2022. – Socijalni radnik – 1 izvršitelj (pdf)

Odluka o obustavi javnog natječaja od 26. 1. 2022. – Socijalni radnik – 1 izvršitelj (pdf)

Rezultati završenih natječaja za zapošljavanje 2021

Obavijest o završenom javnom natječaju od 15. 12. 2021. – Odgajatelj – 1 izvršitelj (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 17. 11. 2021. – Administrativni tajnik – 1 izvršitelj (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 17. 11. 2021. – Administrativni tajnik – 1 izvršitelj (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 15. 10. 2021. – ODGAJATELJ – 1 izvršitelj (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 30. 8. 2021. – Medicinska sestra briga o zdravlju (pdf)

Odluka o obustavi natječaja od 12. 8. 2021. – Socijalni radnik za potrebe projekta (pdf)

Odluka o obustavi natječaja od 15. 7. 2021. – Socijalni radnik za potrebe projekta (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 5. 7. 2021. – Odgajatelj (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 16. 6. 2021. – Čistač-ica (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 11.6.2021. – Socijalni radnik za potrebe projekta (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 21. 4. 2021. – Socijalni radnik – pripravnik (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 21. 4. 2021. – Psiholog – pripravnik (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju od 26. 3. 2021. za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – Kuhar (pdf)

Obavijest o završenom javnom natječaju za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – III. stručni suradnik – MEDICINSKA SESTRA (pdf)

Obavijest o završenom natječaju za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – objavljen 21. 12. 2020. godine (pdf)

Arhiva 2023

Natječaj za prijem u radni odnos – Pomoćni radnik u kuhinji – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 10. 11. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Stručni radnik I. vrste – 6 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme – 10. 11. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelj – 3 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme – 25. 10. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Psiholog – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 20. 10. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelj – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 20. 9. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelj predškolskog odgoja – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme – 20. 9. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Socijalni radnik/psiholog/socijalni pedagogedukacijski rehabilitator – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 6. 9. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Socijalni radnik/psiholog/socijalni pedagogedukacijski rehabilitator – lokacija Imotski – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 6. 9. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Obiteljski suradnik – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme – 6. 9. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Kuhar – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – 29. 8. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelj – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 18. 8. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelj – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 11. 8. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelj – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 19. 7. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelj, pripravnik – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – 12. 7. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelj predškolskog odgoja – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 24. 5. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Pomoćni radnik u kuhinji  – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 12. 5. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Kuhar – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – 11. 5. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Psiholog – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 28. 4. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Vozač – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 7. 4. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Psiholog – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 7. 4. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Računovodstveni referent – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 7. 4. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelj – 5 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme – 7. 4. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Socijalni radnik – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 7. 4. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – ODGAJATELJ – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme – 29. 3. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – Pomoćni radnik u kuhinji – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 7. 4. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – MEDICINSKA SESTRA – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 17. 3. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – PSIHOLOG – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 1. 3. 2023. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – MEDICINSKA SESTRA – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – 3. 1. 2023. (pdf)

Arhiva 2022

Natječaj za prijem u radni odnos – ODGAJATELJ – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 14. 12. 2022. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – RAVNATELJ/ICA – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – 23. 11. 2022. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – PSIHOLOG – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 2. 12. 2022. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – SOCIJALNI RADNIK – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme – 4. 11. 2022. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – PSIHOLOG – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme – 4. 11. 2022. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – ODGAJATELJ – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme – 4. 11. 2022. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – RAVNATELJ/ICA – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – 28. 9. 2022. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – POMOĆNI RADNIK U KUHINJI – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 17. 8. 2022. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – RAČUNOVODSTVENI REFERENT – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 13. 7. 2022. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – STRUČNI RADNIK I. VRSTE – ODGAJATELJ, PRIPRAVNIK – 3 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme – 13. 7. 2022. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – STRUČNI RADNIK I. VRSTE – ODGAJATELJ – 4 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme – 1. 6. 2022. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – STRUČNI RADNIK I. VRSTE – ODGAJATELJ, PRIPRAVNIK – 3 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme – 1. 6. 2022. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – SURADNIK U ODGOJU – jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 4. 5. 2022. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – STRUČNI RADNIK I. VRSTE-ODGAJATELJ, PRIPRAVNIK – 3 izvršitelja na određeno radno vrijeme – 6. 4. 2022. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – POMOĆNI RADNIK-PRALJA – jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 30. 3. 2022. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – KUĆNI MAJSTOR – jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 18. 2. 2022. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – SOCIJALNI RADNIK – jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 4. 2. 2022. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos – ODGAJATELJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA – jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 4. 2. 2022. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme: SOCIJALNI RADNIK – 1 izvršitelj na određeno puno radno vriieme, za potrebe projekta “Pružimo ruku podrške djeci, mladima i obitelji” – 4. 2 2022. (pdf)

dni odnos na određeno vrijeme – Psiholog – pripravnik – 21. 4. 2021. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – Kuhar – 26. 3. 2021. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme: Stručni suradnik III. vrste – Medicinska sestra (pdf)

Arhiva 2021

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme: SOCIJALNI RADNIK – 1 izvršitelj na određeno puno radno vriieme, za potrebe projekta “Pružimo ruku podrške djeci, mladima i obitelji” – 26. 1 2021. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – Odgajatelj predškolskog odgoja – 1 izvršitelj 15. 12. 2021. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – Administrativni tajnik – 1 izvršitelj 17. 11. 2021. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – ODGAJATELJ – 1 izvršitelj 15. 10. 2021. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – Kućni majstor, vozač – 1 izvršitelj 12. 10.  2021. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme Stručni radnik III. vrste – Medicinska sestra briga o zdravlju 30. 8. 2021. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – Socijalni radnik – 1 izvršitelj 12. 8.  2021. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – Socijalni radnik – 1 izvršitelj 15. 7. 2021. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – ODGAJATELJ – 1 izvršitelj na određeno puno radno vriieme 5. 7. 2021. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme čistač-ica 16. 6. 2021.(pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme: SOCIJALNI RADNIK – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – za potrebe projekta – 11. 6. 2021. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – Socijalni radnik – pripravnik – 21. 4. 2021. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – Psiholog – pripravnik – 21. 4. 2021. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – Kuhar – 26. 3. 2021. (pdf)

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme: Stručni suradnik III. vrste – Medicinska sestra (pdf)

Jelovnik

Aktualni

Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave 

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) gospodarski subjekti s kojima Centar Maestral ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, u smislu odredbi članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi su:

1. MOKOSHA, obrt za usluge i trgovinu, vl. Maja Letilović ULICA SLOBODE 36, SPLIT