DOKUMENTI

Zakonodavni okvir

Interni akti, pravilnici i procedure

Financije i nabava

Arhiva

24. 8. 2021. Poziv na dostavu ponude za nabavu: Namještaj (pdf)

24. 8. 2021. Prilog: Ponudbeni list (xls)

24. 8. 2021. Poziv na dostavu ponude za nabavu: Sobna vrata (pdf)

24. 8. 2021. Prilog: Ponudbeni list (xls)

I Izmjena Poziva na dostavu ponuda (.pdf)

Poziv na dostavu ponude – Stručni nadzor – Kuća prijatelj djece, mladih i obitelji (.doc)

18. 6. 2021. Stručni nadzor – Prijedlog ugovora (.doc)

18. 6. 2021. Stručni nadzor – Troškovnik (.xls)

Plan nabave – Odluka o izmjeni i dopuni 24. 08. 2021. (pdf)

Odluka o dopuni Plana nabave 22.07.2021 (pdf)

Plan nabave – Odluka o izmjeni i dopuni 16. 06. 2021. (pdf)

Plan nabave – Odluka o izmjeni i dopuni 07. 05. 2021. (pdf)

Plan nabave – Odluka o izmjeni i dopuni 03. 03. 2021. (pdf)

Plan nabave – Odluka o izmjeni i dopuni 04. 02. 2021. (pdf)

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave-izmjena 1.9.2020.

Plan nabave-dopuna 30.7.2020.

Plan nabave-dopuna 3.8.2020.

Registar ugovora 15.4.2020.pdf

Registar ugovora 2019.pdf

Godišnji financijski izvještaj za 2019.

Bilješke uz Financijski izvještaj za 2019.

Financijski plan za 2020.

Financijski plan za 2020.

Projekt – poziv na dostavu ponude

Projekt – projektni zadatak

Projekt – troškovnik

Projekt – Poziv na dostavu ponuda za tehničku pomoć u upravljanju projektom

Projekt – Odluka o poništenju poziva za dostavu hrane

Projekt – Troškovnik – dostava hrane

Projekt – poziv na dostavu ponuda – dostava hrane

Projekt – Projektni zadatak – dostava hrane

Zapošljavanje

Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave 

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji dom Maestral Split ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, u smislu odredbi članka 76. i 77. Zakona.