DOKUMENTI

Zakonodavni okvir

Interni akti, pravilnici i procedure

Financije i nabava

Zapošljavanje

Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave 

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji dom Maestral Split ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, u smislu odredbi članka 76. i 77. Zakona.