EU PROJEKTI

EU PROJEKT

Pružimo ruku podrške djeci, mladima i obiteljima

Preambula Konvencije o pravima djeteta navodi da dijete, kako bi potpuno i skladno razvilo svoju osobnost, treba rasti u obiteljskom okruženju, u ozračju sreće, ljubavi i razumijevanja. Dijete kojem je privremeno ili trajno uskraćeno obiteljsko okruženje ili koje zbog vlastite dobrobiti ne smije ostati u obiteljskom okruženju, ima pravo na posebnu zaštitu i pomoć države (Konvencija o pravima djeteta, Članak 20.). Previđena zaštita i pomoć države dugo se svodila na puko odrastanje u domovima za djecu uz osigurano zadovoljavanje uglavnom samo najosnovnijih potreba. Mnoga istraživanja i studije ukazala su…

EU PROJEKT

KUĆA PRIJATELJ DJECE, MLADIH I OBITELJI

Projekt se odnosi na unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu rekonstrukcije, preuređenja i opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije, procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici. Očekuje se rekonstrukcija / opremanje 36 infrastrukturnih jedinica…