KUĆA PRIJATELJ DJECE…

Kuća prijatelj djece, mladih i obitelji

Korisnik projekta Kuća prijatelj djece, mladih i obitelji (KK.08.1.3.04.0006) je Dječji dom Maestral Split, financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, naziv programa je Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u okviru poziva Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza.

Specifičan cilj projekta je promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture.

Razdoblje provedbe je od 1. 5. 2020. – 1. 5. 2022. god. (24 mjeseca). Vrijednost projekta je 5.313.325,00 kuna namijenjenih rekonstrukciji / opremanju 36 infrastrukturnih jedinica, odnosno adaptaciji 6 objekata u kojima Ustanova pruža izvaninstitucijske usluge.

Trajanje projekta produženo je do 1. 5. 2023. god. s mogućnošću produljenja do kraja 2023. godine.