usluge

Smještaj djece i mladih - hrvatskih državljana

❤️ Usluga privremenog smještaja namijenjena je djeci i mladima – hrvatskim državljanima od 0 do 21 god. i djeci bez pratnje – stranim državljanima od 0 do 18 god.

❤️ Cilj je osigurati korisnicima brigu o zdravlju, njegu, odgoj, socijalni rad, psihološku podršku i skrb tijekom noći.

❤️ Usluga se pruža na lokaciji Centra Maestral u Splitu i u Podružnici Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću

Organizirano stanovanje uz povremenu podršku

❤️  Program je namijenjen djeci i mladima od 16/18 god. do 21 god.

❤️  Socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba 24 sata dnevno, uz organiziranu povremenu pomoć stručne osobe, u stanu, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

❤️  Usluga se pruža na pet lokacija na području Splita, Podstrane i Kaštela

Cjelodnevni boravak za djecu od 0 do 7 godina

❤️ Program cjelodnevnog boravka u domu namijenjen je djeci od 0 do 7 god.

❤️ Socijalna usluga kroz koju se pruža usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanje, odgoj, pomoći u obrazovanju, psihosocijalne rehabilitacije i organizacije slobodnog vremena korisnika.

❤️ Usluga se pruža na lokaciji Centra Maestral u Splitu

Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku

❤️ Program je namijenjen djeci od 7 do 16/18 god.

❤️ Socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba 24 sata dnevno, uz organiziranu stalnu pomoć stručne osobe u stanu osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

❤️ Usluga se pruža na dvije lokacije, jedna na području Splita, a druga na području Solina.

Usluga poludnevnog boravka za djecu od 1 do 18 godina

❤️ Program u Domu namijenjen je djeci od 1 do 18 god., a u školama djeci osnovnoškolskog uzrasta.

❤️ Socijalna usluga kroz koju se pruža usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanje, odgoj, pomoći u obrazovanju, psihosocijalne rehabilitacije i organizacije slobodnog vremena korisnika.

❤️ Usluga se pruža na sljedećim lokacijama: Centar Maestral u Splitu, Podružnica Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću, Osnovna škola Žrnovnica, Osnovna škola Petra Kružića u Klisu, te na području Imotskog.

Smještaj za trudnice i roditelja s djecom

❤️ Usluga je namijenjena trudnicama od trećeg mjeseca trudnoće i roditelju do navršene prve godine života djeteta.

❤️ Ovo je program podrške biološkoj obitelji i djetetu u cilju prevencije i smanjenja institucionalnog smještaja djece, uspostavljanja bazične privrženosti djeteta, očuvanja brige o djetetu i razvijanja roditeljskih kompetencija.

❤️ Usluga se pruža na lokaciji Centra Maestral u Splitu

Savjetovanje i pomaganje pojedincu (djeci i mladima)

❤️ Sustavna stručna pomoć kojom se pojedincu pruža pomoć radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu.

Savjetovanje i pomaganje obiteljima

❤️ Obuhvaća sve oblike stručne pomoći pri prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća roditelja u odgoju i skrbi za djecu, te osposobljavanje obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu

❤️ Uključuje podršku obitelji, intenzivnu podršku obitelji u krizi i dugoročni rad s članovima obitelji usmjeren na poboljšanje obiteljskih odnosa

LOKACIJE

Smještaj

U Centru Maestral u Splitu i u Podružnici
Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću.

Stanovanje

Usluga se pruža na području Splita, Podstrane, Solina i Kaštela.

Boravak

Centar Maestral Split, podružnica Miljenko i Dobrila, OŠ Žrnovnica, OŠ Petar Kružić, te područje Imotskog.

Savjetovanje

U Centru Maestral u Splitu i u Podružnici
Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću.